Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Doelgroep

‘Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen’ is een opleiding voor personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Volgens hoofdstuk 1.3 van het ADR moeten personen, die taken hebben met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, een opleiding volgen betreffende de voorschriften en regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen.

Dit geldt onder andere voor personeel dat in dienst is van de wegvervoerder of de afzender, personeel dat gevaarlijke goederen laadt of lost en personeel van expeditie- of cargadoorsbedrijven.

Daarnaast dient al het overige personeel dat in aanraking kan komen met de gevaarlijke stoffen op de hoogte te zijn van de kenmerken van deze stoffen en moeten ze weten hoe met de stoffen omgegaan dient te worden.

Doelstelling

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om:

 • Veilig en verantwoord met gevaarlijke stoffen te werken
 • De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit kan voeren
 • Het dagelijks onderhoud correct kan uitvoeren

Cursusinhoud

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie-examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen.
Deze dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd.

Theorie

 • Herkennen van gevaarlijke stoffen
 • De aard van gevaarlijke stoffen
 • Veilige behandelings- en noodprocedures
 • Opslag en manier van laden / lossen van gevaarlijke stoffen
 • Voor elke klasse verschillende eerste hulp maatregelen
 • Veiligheidsvoorschriften
 • Theorie-examen

Praktijk

 • Maatregelen bij ongeval / incident met gevaarlijke stoffen
 • Eerste hulp & brandbestrijding
 • Praktijkexamen

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk.

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen voorbereiden.

Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus Veilig Werken met Giftige Stoffen te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie simuleren.

Prijs

De prijs voor de cursus Veilig Werken met Giftige Stoffen bedraagt per persoon €229,–

De prijs voor de herhalingscursus Veilig Werken met Giftige Stoffen bedraagt per persoon €129,– en duurt een halve dag

Dit is inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en pasje.
De prijzen zijn exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag.
Het certificaat en pasje zijn 5 jaar geldig.