Veilig Werken in Besloten Ruimten

Doelgroep

Deze maatwerkcursus is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden in besloten ruimten moeten uitvoeren. Door het volgen van deze cursus krijgen ze inzicht in welke maatregelen ze moeten treffen om de ruimte veilig te betreden en welke risico’s daarbij komen kijken.

Daarbij wordt de praktijkinstructie afgestemd op de dagelijkse werkzaamheden.  Hierdoor is het herkenbaar en doeltreffend. Deze cursus is een verdieping op de VOL-VCA die opgesteld is door VCA-INFRA.

Cursusinhoud

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie- examen.

In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen.

Theorie

 • Gevaar voor verstikking
 • Brand- en explosiegevaar
 • Gevaar voor bedwelming of vergiftiging
 • Gevaar voor elektrocutie
 • Gevaar voor verwonding
 • Omstandigheden die de gevaren verhogen
 • Organisatorische maatregelen
 • Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
 • Voorlichting en instructie
 • Bedrijfshulpverlening en noodprocedure
 • Veiligwerkvergunning
 • Toezicht en communicatie
 • Planning van tijd en inzet van werknemers
 • Technische maatregelen
 • Het voorkómen van gevaarlijke werkzaamheden
 • Visueel inspecteren en meten
 • Markeren van de gevarenzone
 • Vrijhouden van de toegang
 • Ventileren en leegpompen
 • Afsluiten van leidingen
 • Stilzetten van bewegende delen
 • Elektrische apparatuur en verlichting
 • Noodverlichting
 • Blusmiddelen en veiligheidsvoorzieningen
 • Apparatuur in de omgeving
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Bijzondere persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Onderhouden en opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Theorie-examen

Praktijk

 • Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
 • Persoonlijk hygiëne
 • Maatregelen bij specifieke werkzaamheden
 • Lassen en snijden
 • Reinigingswerkzaamheden
 • Voorbehandelen en aanbrengen van verf
 • Praktijkexamen

Deze dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd.
De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk.
Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen voorbereiden.

Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de cursus NEN 3140 te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie simuleren.

Prijs

De prijs voor de cursus Veilig Werken in Besloten Ruimten bedraagt per persoon € 225,–