Subsidieregelingen

Persoonlijke trainingstoelage


Voor wie geschikt?

Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten van hun medewerkers.

Maximale bijdrage

De maximale bijdrage is 50% van de scholingskosten van een medewerker, tot maximaal €750 per jaar.

Voorwaarden

  • De bijdrage moet vooraf worden aangevraagd.
  • De bijdrage kan worden aangevraagd voor maximaal 15 medewerkers of 30% van het personeelsbestand.
  • De bijdrage kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is OP=OP.
  • De bijdrage kan alleen worden aangevraagd voor cursussen die door werkgever en werknemer zijn vastgelegd in een Persoonlijk OpleidingsPlan (POP).

Betalingsvoorwaarden

  • Declaratie vindt plaats na afloop van de cursus.
  • OOM kan tot een periode van 3 jaar nadat de cursus heeft plaatsgevonden het POP en het betalingsbewijs van de factuur opvragen bij de werkgever. Dit gebeurt op basis van steekproeven.

Uitzonderingen

  • Er kan per bedrijf per categorie voor één medewerker een bijdrage worden aangevraagd voor onder andere:
  • Maximaal 300 bedrijven per jaar en maximaal 1 per bedrijf.
  • Certificeren en vormen van collegiaal opleiden komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Hoe aanvragen?

De PTT is aan te vragen via www.mijnoom.nl.