OOM-subsidie

Nieuwe Subsidieregeling OOM: PTT 2010

Kleinmetaal

Als uw bedrijf lid is van de Kleinmetaal en u betaalt MN-Service afdrachten aan de OOM dan heeft u recht op onderstaande subsidiemogelijkheid.

OOM is Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Metaalbewerkingsbedrijf

Sinds kort heeft het OOM een nieuwe subsidie vorm en wel de PTT 2010. Deze trainingstoelage is de opvolger van de PTT. Het doel is om het vakmanschap in de metaal te vergroten.

Wie kan de regeling aanvragen?

Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen voor werknemers die een cursus of opleiding willen volgen. Een aanvraag kan voorafgaand aan de cursus worden ingediend via www.mijnoom.nl

Ook voor deze regeling geldt: op is op!

Voorwaarden

  1. De bijdrage is maximaal € 375,00 per persoon per jaar.
  2. Vaktechnische cursussen worden voor maximaal 50% vergoed. Hier valt de VCA cursus niet onder.
  3. Wettelijk verplichte cursussen en scholing op het gebied van Arbo, Veiligheid en Milieu worden voor maximaal 25% vergoed. Hier valt een VCA cursus wel onder.
  4. Uitgesloten zijn rijvaardigheidsbewijzen en vormen van collegiaal opleiden die niet worden verzorgd of geëxamineerd door een extern instituut.
  5. De PTT 2010 kan worden aangevraagd voor maximaal 20% van het personeel of vijf medewerkers. Bij minder dan vijf medewerkers geldt de regeling naar rato.
  6. Aanvragen kunnen worden ingediend via www.mijnoom.nl en moeten voorafgaand aan de cursus in het bezit zijn van OOM.
    Binnen tien dagen krijgt u bericht van het OOM of de bijdrage wordt toegekend.
  7. Overige aanvragen worden binnen 20 werkdagen behandeld. Ook deze moeten voorafgaand aan de cursus in het bezit zijn van OOM.
  8. Toegezegde bedragen kunnen tot uiterlijk vier maanden na afloop van de cursus worden gedeclareerd.