Keuren Elektrische Arbeidsmiddelen NEN 3140

Doelgroep

Deze cursus is voor medewerkers die zelf elektrische arbeidsmiddelen willen keuren. Elektrische arbeidsmiddelen zoals een boormachine, een slijptol of een koffiezetapparaat moeten veilig zijn. Deze zorgplicht heeft de werkgever die deze middelen ter beschikking stelt aan de werknemers. Dit staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.4a lid 3 die zegt dat arbeidsmiddelen die kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie, gekeurd en zo nodig beproefd moeten worden. De norm NEN3140 geeft hier invulling aan en beschrijft wie dit mag doen, wat de keuringseisen zijn en hoe vaak dit moet gebeuren. De regelgeving staat verder toe dat iemand die hiervoor speciaal is geïnstrueerd dit mag uitvoeren. Deze cursus zorgt daarvoor.

De cursus kan op elk gewenst niveau plaatsvinden:

 • VOP – Voldoende Onderricht Persoon
 • VP    –  Vakbekwaam Persoon
 • IW   – Installatie- of Werkverantwoordelijke Laagspanning
 • KEA – Keuren Electrische Arbeidsmiddelen

Doelstelling

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om:

 • Zelfstandig elektrische arbeidsmiddelen visueel kan beoordelen en kan doormeten
 • Te werken met een apparatentester
 • Een inspectieplan op te zetten

Cursusinhoud

De cursus duurt 1 dag, waarbij in het 1e dagdeel de theorie wordt behandeld met aansluitend het theorie-examen. In het 2e dagdeel zal de praktijkinstructie plaatsvinden met aansluitend het praktijkexamen.
Deze dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd.

Theorie

 • Arbeidsomstandighedenwetbesluit
 • Relatie werkgever – werknemer
 • Nen 3140 en VCA
 • Risico beoordelen
 • Elektriciteit (spanning, stroom en weerstand)
 • Elektrische risico’s (schok en kortsluiting)
 • Eisen aan de keurmeester
 • Inspectieplan
 • Beveiligingsklassen (geaard en dubbel geïsoleerd)
 • Keuringsfrequentie
 • Registratie en register
 • Visuele inspectie
 • Meting weerstand beschermleiding (aardedraad)
 • Meting isolatieweerstand
 • Verwarmingselement en testspanning
 • Meting van de vervangende – en/of reële lekstroom
 • Lekstroomwaarden
 • 400V machines en verloopstekker
 • Theorie-examen

Praktijk

 • Visueel beoordelen van de elektrische arbeidsmiddelen
 • Bediening en gebruik van elektrische arbeidsmiddelen van een apparatentester
 • Opstellen van een inspectieplan
 • Praktijkexamen

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk.

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen voorbereiden.

Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de NEN 3140 cursus te organiseren, want dan kan gewerkt en geoefend worden met de elektrische arbeidsmiddelen die ter plekke aanwezig zijn.

Prijs

De prijs voor de cursus NEN 3140 bedraagt per persoon € 325,–

De prijs voor de herhalingscursus NEN 3140 bedraagt per persoon € 225,–
en duurt een halve dag.

Dit is inclusief het cursusmateriaal, het examen, het diploma en pasje. Een all-in prijs.
De prijs is exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag.
Het diploma en pasje zijn 3 jaar geldig.