ATEX Basis

Doelgroep

De opleiding ATEX Basis is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in explosie gevaarlijke gas- of stofomgevingen. In dit soort omgevingen gelden specifieke regels op het gebied van veilig werken, maar ook voor de aanwezige elektrische apparatuur. De opleiding behandeld de basisprincipes van explosieveiligheid. Daarnaast krijgt de cursist inzicht in beschermingswijzen tegen ontsteking en maakt kennis met zoneringstekeningen. Tot slot behandelen we ieders verantwoordelijkheid in het beheersbaar maken van het explosiegevaar.

Doelstelling

Het doel is om de cursist in 1 dag op te leiden en dat hij dan vervolgens in staat is om:

 • De principes van explosieveiligheid
 • Explosieveilig materieel herkennen
 • Een zoneringstekening te ‘lezen’
 • De veilig-werk-regels toe te passen in gezoneerd gebied
 • ATEX coderingen op apparatuur te ‘lezen’

Cursusinhoud

De cursus duurt één dag, waarbij de theorie wordt afgewisseld met werkopdrachten en praktische oefeningen met explosieveilige apparatuur. Hierbij oefent de cursist wat wel en niet geoorloofd is het in het gezoneerde gebied. Aan de hand van filmpjes en foto’s ontdekt de cursist de samenhang en het belang van het juist toepassen van de regels. En kan aan de hand van de ATEX coderingen op de apparatuur beoordelen in welke zone dat toegepast mag worden. Aansluitend zal een theorietoets plaatsvinden.
Deze dagdelen kunnen ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en op zaterdag worden georganiseerd.

Theorie

 • Wet- en regelgeving (ATEX 114 en ATEX 153)
 • Introductie explosiegevaar
 • Gas- en stofeigenschappen
 • Herkennen van explosierisico’s
 • Principes van beschermingswijzen tegen ontsteking
 • Soorten ontstekingsbronnen
 • Veilig werken op basis van de zone
 • Productcertificaat
 • Explosieveiligheidsdocument
 • Veilig werken in explosieve atmosfeer

Praktijk

 • Werken met de chemiekaart
 • Zelf coderingsplaatjes ontcijferen
 • Meegebrachte apparatuur in de juiste zone plaatsen
 • Werken met productcertificaten

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, SOG-gecertificeerde docenten, zowel in theorie als praktijk.

Het cursusmateriaal wordt ruim voor aanvang van de cursus overhandigd zodat de cursisten zich goed kunnen voorbereiden.

Veilig Werken Nederland geeft er de voorkeur aan om bij u op locatie de ATEX Basis cursus te organiseren, want waarmee ze werken daarmee moeten ze ook instructie krijgen en niet op een andere locatie simuleren.

Prijs

De prijs voor de cursus ATEX Basis bedraagt per persoon € 475,–

De prijs voor de herhalingscursus ATEX Basis bedraagt per persoon € 275,–
en duurt een halve dag.

Dit is inclusief het cursusmateriaal, het examen, het diploma en pasje. Een all-in prijs.
De prijs is exclusief BTW en er komt geen toeslag voor ’s avonds of zaterdag.
Het diploma en pasje zijn 3 jaar geldig.